· Możliwość komentowania Pracuj wygodnie została wyłączona · Categories: Bez kategorii

Uważa się, że pod wpływem konwersji w życiu społecznym i gospodarczym, związanych z rozwojem nowych technologii, pojawia się wymaganie zmian w wielu dziedzinach życia. Odpowiedzią na wyzwania XXI wieku może być np epraca, czyli praca zdalna, praca na odległość, praca w domu – pozwalająca na realizowanie się w sferze zawodowej w postanowieniach uzależnionych nieomalże tylko od mężczyźni i kobiety pracującej. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że przyszłość rynku pracy trzeba do pracy na na odległość, którą w niedługim czasie zagwarantuje się Tobie poszukującym wygodnych form wykonywania zawodu. Specyfika pracy na odległość wiąże się zatem z całkowicie odmiennym niż tradycyjne, podejściem do tego procesu. Praca zdalna, to głównie praca w domu, która bazuje przede wszystkim na myśli połączenia pracy własnej mężczyźni i kobiety pracującej się oraz dodatkowo opieki mężczyźni i kobiety zlecającej wykonanie zadania. Proces pracy na odległość polega przede wszystkim na samokontroli, ponieważ przebiega ono przede wszystkim w izolacji od zakładu pracy i innych osób. Rolą pracodawcy w przebiegu tego procesu jest przede wszystkim egzekwowanie stworzenia zlecenia, jednakże pozostałe formy kontaktu są znacznie zminimalizowane. Praca zdalna jest metodą coraz w wielu przypadkach stosowaną w wielu rejonach świata. Najwięcej doświadczeń w tej dziedzinie zdobyły te kraje, które ze względu na znaczne rozproszenie mieszkańców i duże odległości od wielkich ośrodków zostały zmuszone uruchomić system pracy na odległość. Epraca to praca w elastycznych godzinach, na własnym komputerze, we własnym domu. Prawdopodobnie właśnie ze względu na te swoiste cechy zdobywa coraz więcej zwolenników.

Więcej treści: epraca.

Comments closed.